CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Sản phẩm theo hãng
Lọc

Lọc theo giá

Hỗ trợ trực tuyến

Water bath

  • WATER BATH GFL 1004, 21 LÍT
    Thương lượng

    WATER BATH GFL 1004, 21 LÍT

              Được sử dụng để ủ và làm bất hoạt các mẫu nuôi cấy, ví dụ như làm ấm môi trường vi khuẩn, xử lý các phản ứng hóa học hoặc làm tan các mẫu đông lạnh.
    Xem thêm
TOP