CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Sản phẩm theo hãng
Lọc

Lọc theo giá

Test Eliza

  • Test Eliza PSA Rapid Card
    Thương lượng

    Test Eliza PSA Rapid Card

    BioTracer ™ PSA Rapid Card là xét nghiệm chẩn đoán in vitro một bước dựa trên xét nghiệm chẩn đoán in vitro trong phát hiện định tính PSA trong huyết thanh hoặc huyết tương người
    Xem thêm
TOP