CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Sản phẩm theo hãng
Lọc

Lọc theo giá

Máy trộn Votex

  • MÁY VORTEX, CSLVORTEX
    Thương lượng

    MÁY VORTEX, CSLVORTEX

           Động cơ mạnh mẽ và tin cậy với độ cân bằng tối ưu. Quỹ đạo tròn cho vortexing có hiệu quả ở tốc độ bất kỳ. Đầu CombiCup chấp nhận nhiều loại ống.
    Xem thêm
TOP