CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Sản phẩm theo hãng
Lọc

Lọc theo giá

Máy quang phổ UV-VIS

 • Máy quang phổ Uv-Vis PD-3000UV
  Thương lượng

  Máy quang phổ Uv-Vis PD-3000UV

            Được ứng dụng tại các phòng thí nghiệm giảng dạy, phòng kiểm tra chất lượng môi  trường, kiểm tra thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp ngành đồ uống để xác định thành phần vi lượng cũng như các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm.
  Xem thêm
 • Máy quang phổ APEL PD303S
  Thương lượng

  Máy quang phổ APEL PD303S

          Được sử dụng với nhiều ứng dụng khác nhau như trong các phòng phân tích kiểm tra chất lượng thuộc lĩnh vực như dược phẩm, thuốc, hoá dầu, hoá chất, phòng nghiên cứu sinh học, phân tích DNA/RNA, phòng kiểm tra chất lượng môi trường, kiểm tra thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp.
  Xem thêm
TOP