CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Sản phẩm theo hãng
Lọc

Lọc theo giá

Máy phân phối chát lỏng lên màng

  • MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG IsoFlow
    Thương lượng

    MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG IsoFlow

    Máy phân phối chất lỏng IsoFlow™ là một hệ thống tích hợp có thể phân phối các thuốc thử một cách chính xác theo các hàng lên màng để sản xuất các thanh kiểm tra chuẩn đoán theo phương pháp sắc ký miễn dịch. IsoFlow™ phân phối một cách chính xác thuốc thử theo hàng một cách liên tục  lên môi trường rắn .
    Xem thêm
TOP