CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Sản phẩm theo hãng
Lọc

Lọc theo giá

Máy đo phân cực kế

  • Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000-T
    Thương lượng

    Phân Cực Kế Tự Động Kruss, P8000-T

    Công nghiệp dược phẩm: xác định nồng độ đường như một thành phần hoạt chất của dược phẩm, kiểm soát độ tinh khiết và thử nghiệm, xác định thành phần lập thể và sự biến đổi, đặc tính của các chất tổng hợp mới.
    Xem thêm
TOP