CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT SÔNG HỒNG

Sản phẩm theo hãng
Lọc

Lọc theo giá

Bể ổn nhiệt

 • Bể Ổn Nhiệt Lắc GFL 1086
  Thương lượng

  Bể Ổn Nhiệt Lắc GFL 1086

  Bể ổn nhiệt lắc của hãng được sử dụng bởi các phòng nghiên cứu và tiêu chuẩn. Phạm vi ứng dụng của chúng bao gồm ủ, lên men, đồng hóa, phản ứng sinh hóa và hóa học, nghiên cứu mô và enzyme.
  Xem thêm
 • Bể Ổn Nhiệt Lắc GFL, 1092, 20 lít
  Thương lượng

  Bể Ổn Nhiệt Lắc GFL, 1092, 20 lít

  Bể ổn nhiệt lắc của hãng được sử dụng bởi các phòng nghiên cứu và tiêu chuẩn. Phạm vi ứng dụng của chúng bao gồm ủ, lên men, đồng hóa, phản ứng sinh hóa và hóa học, nghiên cứu mô và enzyme.
  Xem thêm
 • Bể lắc ổn nhiệt GFL 1083
  Thương lượng

  Bể lắc ổn nhiệt GFL 1083

  Bể lắc ổn nhiệt GFL 1083 được sử dụng để vừa cách thủy vừa lắc các vật phẩm trong lĩnh vực lên men, đồng nhất mẫu, hoá học, phản ứng sinh hoá, men và nghiên cứu mô.
  Xem thêm
TOP